Pre-inkubacja

Celem pre-inkubacji jest tworzenie przyszłych przedsiębiorców i liderów. Jest to proces poprzedzający inkubację i ma na celu przede wszystkim zapewnienie odpowiednich kompetencji, które wymagane są od przyszłego przedsiębiorcy. 

W programie pre-inkubacji nie wymagamy od Was pomysłów. To my Was nauczymy jak je tworzyć! Następnie, we współpracy z doświadczonymi mentorami biznesowymi przejdziecie cały proces projektowy: od problemu, poprzez tworzenie i testowanie kolejnych prototypów, aż do MVP, aby finalnie być gotowym aby przejść do procesu inkubacji. Pod naszym kapeluszem ochronnym, przez pół roku będziecie w bezpiecznym środowisku budować startup, którego celem będzie rozwiązanie rzeczywistego, istniejącego na rynku problemu.

Marcin Bielicki

członek Rady Biznesowej, ekspert pre-inkubacji

ZAPISY NA ZIMOWĄ EDYCJĘ PROGRAMU CSV-STUDENT ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE!

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE ZGŁOSZENIA

KOLEJNA REKRUTACJA DO WIOSENNEJ EDYCJI ODBĘDZIE SIĘ NA POCZĄTKU ROKU 2021!

Dołącz do programu pre-inkubacji “CSV-student” i rozwiń z nami swoje kompetencje managerskie,
zarządcze i interdyscyplinarne przy jednoczesnym opracowywaniu projektu społeczno-biznesowego
wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce. 

SPOTKAŃ SZKOLENIOWYCH

ETAPY KONKURSOWE

SESJE KONSULTINGOWE

SESJI MENTORINGOWYCH

W CO BĘDZIESZ ZAANGAŻOWANY/A PODCZAS PROGRAMU

FILAR SZKOLENIOWY – NAUKA NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH

FILAR PROJEKTOWY – PRZEKUCIE WIEDZY
W PRAKTYKĘ PODCZAS TWORZENIA PROJEKTU SPOŁECZNO-BIZNESOWEGO

HARMONOGRAM PROGRAMU

Zaangażuj się podczas semestru zimowego

Formularz zgłoszeniowy otwaty jest do 10.10.2020. Program trwa od 27.10.2020 do 02.02.2020 roku.
W ciągu tego czasu odbywa się 11 spotkań szkoleniowych (jedno na tydzień trwające ok. 2h) większość odbywa się stacjonarnie w Poznaniu, w okresie świątecznym przewidujemy spotkania online.

Etapy programu

Program podzielony jest na 3 etapy: szukanie realnego problemu społeczno-środowiskowego, opracowanie rozwiązania biznesowego na dany problem, przygotowanie prototypu/mock-upu rozwiązania. Każdy etap kończy się bramą – eliminacjami wraz z oceną
i feedbackiem od jurorów co do poczynionych prac. Członkowie projektu którzy nie przeszedł eliminacji nie opuszczają programu – dołączają do projektów, które przeszły eliminacje.

To nie wszystko!

Dodatkowo członkowie programu mają dostęp do wielu aktywności dzięki którym projekt osiąga wyższy poziom takie jak sesje mentoringowe, konsultingi, konferencje, dodatkowe warsztaty
i szkolenia. Są to działania zapewniające zespołowi feedback, niezbędne wskazówki, podpowiedzi co do kolejnych kroków w projekcie. 

FAQ

Czy muszę posiadać już swój pomysł na projekt?

Nie, pierwsza faza programu to aspekt skupiania się na problemach społeczno-środowiskowych na podstawie których tworzone są nowe pomysły na projekty. Jeśli masz już jakiś pomysł – to świetnie! W pierwszej fazie skupimy się zatem na jego dopracowaniu.

Czy potrzebuje zebrać zespół?

Nie. Osoby dołączające do programu dzielone są w kilku osobowe zespoły na podstawie kompetencji i umiejętności.

Co gdy mój projekt nie przejdzie eliminacji?

Jeśli na dowolnym etapie eliminacji jury na podstawie kryteriów zdecyduje o zamknięciu projektu, członkowie projektu przydzielani są do zespołów, które przeszły eliminacje na podstawie kompetencji. Może zdarzyć się tak, że każdy projekt przejdzie eliminacje. 

Czy udział w programie jest płatny?

Nie. Uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów. 

Jakie są wymogi przystąpienia do programu?

Osoba która może przystąpić do programu musi posiadać status studenta (dowolnego Uniwersytetu, kierunku i roku studiów) oraz musi mieszkać w Poznaniu lub okolicach ze względu na stacjonarnie prowadzone zajęcia. 

Co to znaczy projekt społeczno-biznesowy?

Projekty realizowane w programie muszą posiadać 3 aspekty: środowiskowy lub społeczny, biznesowy, zawierać ideę Tworzenia Wartości Wspólnej. Oznacza to że oprócz tego że projekt pomaga społeczeństwo lub środowisku może także być dobrze prosperującym biznesem.

Przykład projektu społeczno-biznesowego?

Problemem występującym w Polsce może być nadmierna ilość wyrzucanej żywności. Projekt musi więc rozwiązywać ten problem a przy okazji na nim zarobić np. uruchamiając sieć sklepów “second hand” dla produktów spożywczych. 

Czy muszę uczestniczyć we wszystkich szkoleniach?

Zalecane jest by członkowie programu byli na wszystkich spotkaniach. Jednak z różnych względów program przewiduje nieobecności. Dodatkowo w okresie świątecznym spotkania odbywają się zdalnie oraz występuje tydzień wolny od spotkań. 

Zapraszamy na kolejną edycję – program CSV-student lato 2020! 

Więcej informacji pojawi się w styczniu 2021.

Jeśli podoba Ci się to co robimy, powiedz o nas innym. Pracujmy razem. Budujmy mądrze.

Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów

ul. Główna 6
61-005 Poznań, Polska

KRS: 0000826993
NIP: 7822878301
REGON: 385472806

 

 

Facebook
LinkedIn