O nas | Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów.

O nas

Poznaj naszą historię

Inspiracją do powstania Fundacji były działania studenckie prowadzone od września 2016 r., w którym grupa 10 studentów wybranych ze specjalności
zarządzania projektami pod opieką A. Weinerta założyła na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oddział międzynarodowej organizacji Enactus.

W pierwszym roku działania organizacji zostały zrealizowane 4 projekty społeczno-środowiskowe. Po czterech latach działalności jest to już liczba 11 projektów.
Największy sukces zespołu to zajęcie 1 miejsca w krajowym konkursie Enactus (Poland Competition), a następnie 3 miejsca w swojej grupie na konkursie
światowym w USA (wrzesień 2019r., World Cup). Rozgłos uzyskano również dzięki licznym osiągnięciom indywidualnym członków, do których
można zaliczyć otrzymane stypendia MNiSW, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Nagrody Studenckiego Nobla.

NASZ CEL

Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i naukę, w tym rozwój przedsiębiorczości, upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań, promowanie dobrych praktyk,
standardów i technik zarządzania projektami oraz planowanie i realizowanie przedsięwzięć o charakterze społeczno-ekonomicznym, a także zwiększanie świadomości społecznej.

NASZA MISJA

Budujemy mądrze – wspieramy studentów w tworzeniu projektów z zachowaniem idei tworzenia wartości wspólnej.

NASZA WIZJA

Chcemy stać się największą siecią pre-inkubatorów w zakresie projektów studenckich o charakterze społeczno-ekonomicznym w Europie Środkowo-Wschodniej.

CZYM JEST WARTOŚĆ WSPÓLNA

(ang. Shared Value)?

Tworzenie Wartości Wspólnej (ang. Creating Shared Value) to strategia opracowana z myślą o rozwiązywaniu problemów społecznych przy zachowaniu długoterminowej konkurencyjności.

 

Koncepcja opracowana przez profesorów – M.E. Portera i M.R. Kramera została przedstawiona w 2011 r. Autorzy Ci uważają, że sukces korporacyjny i poprawa warunków społecznych i środowiskowych są ze sobą nierozerwalnie związane.

 

Projekty wspierane przez Fundację zakładają zgodność z ideą wartości wspólnej, która jest związana z rozwojem społecznej odpowiedzialności biznesu i dostrzeganiem możliwości biznesowych w wyzwaniach społecznych. Nasze podejście szerzone wśród studentów uwzględnia wartość tworzoną z myślą o wszystkich interesariuszach. Oznacza to prowadzenie projektów spełniających jednocześnie cele społeczne i ekonomiczne.

Działania Fundacji adresowane są do:

studentów

kół naukowych

organizacji studenckich

doktorantów i młodych pracowników naukowych

osób wykluczonych społecznie

NGO

Nasz zespół

Zarząd:

Magdalena Nowak

Prezes Zarządu Fundacji (Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu)

Jonasz Wesołek

Wiceprezes Zarządu Fundacji (Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie)

Biuro Projektów:

Dorota Malicka

Cooperate PM (absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu) 

Tomasz Bałdyga

Fund PM (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Marta Knysz

Programme PM (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Jędrzej Kaźmierczak

Marketing PM (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Robert Banaś

Instructional PM (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Laura Wróblewska

Recruitment PM (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Paweł Oleszek

Public Relations PM (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Rada Naukowa:

dr hab. Izabela Kruszelnicka

Politechnika Poznańska

dr Agnieszka Krugiełka

Politechnika Poznańska

dr Łukasz Wójtowicz

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

prof. UPP dr hab. Joanna Kobus-Cisowska

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

dr Maciej Koszel

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

dr hab. inż. Barbara Stachowiak

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

dr Michał Młody

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Rada Biznesowa:

dr Mirosław Radoła

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Marcin Bielicki

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Rada Fundacji:

dr Adam Weinert

Prezes Rady Fundacji (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Przemysław Przyjazny

Wiceprezes Rady Fundacji (absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) 

Wszechstronność, dyspozycyjność i interdyscyplinarność organów Fundacji zapewnia skuteczną realizację planowanych działań,
a także zrozumienie potrzeb i problemów środowiska akademickiego.

Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów

ul. Główna 6
61-005 Poznań, Polska

KRS: 0000826993
NIP: 7822878301
REGON: 385472806