Program CSV-student

Dołącz do innowacyjnego programu pre-inkubacji, który pomoże Ci realizować inicjatywy oraz rozwinąć swoje umiejętności. 

Sukces zależy od rozwoju projektu oraz rozwoju kompetencji zespołu projektowego.

Dlatego nasz program skupia się na obydwóch aspektach.

Działając w organizacji studenckiej przez ponad 3 lata zmierzyłam się z licznymi barierami by zrealizować nasze inicjatywy. Dzięki temu wiem jakie przeszkody towarzyszą zespołom projektowym i co jest im niezbędne aby rozwinąć projekt i umiejętności członków zespołu, dlatego opracowane programy Fundacji są odpowiedzią na różnorodne potrzeby zespołu i projektu.

Magdalena Nowak

Prezes Zarządu Fundacji

Rozwój projektu

Konsultacje z ekspertami branżowymi

Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na rozwój projektu

Pomoc w aplikowaniu na konkursy grantowe/projektowe

Dostęp do wydarzeń zrzeszających przedsiębiorczych studentów: konferencje, seminaria, wydarzenia branżowe i biznesowe

Wsparcie w aspektach prawnych, księgowych i kadrowych

Doradztwo strategiczne

Rozwój zespołu

Stypendia dla najzdolniejszych zespołów projektowych

Opieka doświadczonego mentora projektu

Narzędzia do pracy z zespołem i zarządzania projektem

Warsztaty i szkolenia z umiejętności twardych i miękkich

Zbadanie stylu pracy i myślenia członków zespołu – indywidualne podejście do pracy zespołowej, diagnoza FRIS

Dostęp do certyfikatów zarządzania projektami (IPMA, VCC i inne)

Jeśli podoba Ci się to co robimy, powiedz o nas innym. Pracujmy razem. Budujmy mądrze.

Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów

ul. Główna 6
61-005 Poznań, Polska

KRS: 0000826993
NIP: 7822878301
REGON: 385472806

Polityka Prywatności

 

Facebook
LinkedIn