Dla studentów | Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów.

Program CSV-student

Działając w organizacji studenckiej przez ponad 3 lata zmierzyłam się z licznymi barierami by zrealizować nasze inicjatywy. Dzięki temu wiem jakie przeszkody towarzyszą zespołom projektowym i co jest im niezbędne aby rozwinąć projekt i umiejętności członków zespołu, dlatego opracowane programy Fundacji są odpowiedzią na różnorodne potrzeby zespołu i projektu.

Magdalena Nowak

Prezes Zarządu Fundacji

Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów

ul. Główna 6
61-005 Poznań, Polska

KRS: 0000826993
NIP: 7822878301
REGON: 385472806